Pre - Production:

Постановка задачи Снять
0 р.
9.500 р.
29.500 р.
2.900 р.
9.990 р.
3.900 р.
5.900 р.
5.900 р.

Production:

Постановка задачи Снять
29.500 р.
49.500 р.
89.500 р.
119.500 р.
155.500 р.
21.000 р.

Post - Production - Монтаж:

Постановка задачи Снять
7.000 р.
18.000 р.
24.000 р.
39.000 р.
4.000 р.
5.900 р.
10.900 р.

Post - Production - Цветокоррекция:

Постановка задачи Снять
7.000 р.
25.000 р.

Post - Production - Анимация:

Постановка задачи Снять
19.000 р.
19.000 р.
49.900 р.

Post - Production - Графика:

Постановка задачи Снять
49.000 р.
79.000 р.

Тип услуг под ключ:

Постановка задачи Снять
269.000 р.
31.500 р.
318.000 р.
530.000 р.
106.000 р.
192.000 р.
26.500 р.
106.000 р.
Итого: 0 р.